A Place to live

home vrijwilligers NlFr

La vie d'une goutte d'eau // zaterdag 18 jan samedi // over het leven van een waterdruppel.

Gratis uitstapconcert over het leven van een waterdruppel, voor kinderen vanaf 6 jaar aan de Bozar. Reserveer uw tickets. Het aantal tickets is beperkt. Afspraak om 10u30 aan het centraal station, Starbucks.

Excursion gratuite, concert sur la vie d'une goutte d'eau, Bozar pour les enfants à partir de 6 ans. Réservez votre ticket, nombre limité. RV à 10h30 gare centrale centraal station starbucks.

nieuwjaarsreceptie // réception du Nouvel An

Welkom op de nieuwjaarsreceptie beste vrijwilliger van A Place To Live op zaterdag 18 januari 14u-17u waverse steenweg 205 Elsene. Kom genieten van een streepje live muziek, een hapje, een drankje met uw gezin. Laat weten of u komt en met hoeveel personen.

Soyez le bienvenu cher bénévol de A Place To Live. Samedi 18 janvier 14-17h chaussée de wavre 205 Ixelles. Faites nous savoir si vous venez et à combien de personnes!

Familieconcert. Tsjaikovsky. Concert pour familles

Gratis uitstap, afspraak op zaterdag 21/12 om 17u30 aan het Centraal station Starbucks. Het sneeuwmeisje, nationaal orkest van België, we hebben 23 tickets, reserveer per sms.

Excursion gratuite samedi zaterdag 21/12 à 17h30, gare centrale Starbucks. La fille des neiges, orchestre national de la Belgique, nous avons 23 tickets, Réserve par sms.

vzw A Place To Live asbl Stefaniastraat 137 Rue Stéphanie, 1020 Laken
tel. 02 424 21 01 GSM: 0495 50 20 64 E-mail: info @ aplacetolive.be