A Place to live

gdpr?

GDPR staat voor General Data Protection Regulation (in het Nederlands 'Algemene Verordening Gegevenbescherming' of AVG). Het is een geheel van regels die geïntroduceerd werden door de Europese Unie met als doel de gegevens van natuurlijke personen te beschermen.

Deze website voldoet aan de EU-regelgeving voor het gebruik van cookies en online tracking.

A Place to Live vzw respecteert uw privé-leven.