A Place to live

gdpr?

GDPR staat voor General Data Protection Regulation (in het Nederlands 'Algemene Verordening Gegevenbescherming' of AVG). Het is een geheel van regels die geïntroduceerd werden door de Europese Unie met als doel de gegevens van natuurlijke personen te beschermen.

A Place to Live hecht veel belang aan de menselijke persoon en de bescherming van die persoonlijke gegevens conform de Belgische privacywetgeving (AVG) en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR).

Op deze webpagina kan u onze actuele privacybescherming volgen.

 1. Persoonsgegevens
  • Voor en / of tijdens onze activiteiten kan het zijn dat we aan u persoonsgegevens vragen zoals uw naam, adres, telefoon, uw mailadres ... Dit laat een noodzakelijke organisatie toe.
  • Voor de vakantiekampen wordt elke persoon (kind, ouder, begeleider, monitor) ingeschreven.
  • Als vrijwilliger vragen we elk jaar een formulier in te vullen.
  • Tijdens de animatie kan het zijn dat we fotos nemen en op de website zetten. We checken of er een (informele) toestemming is.
  • Voor mailings en de kalenderactie hebben we een electronische adressenlijst.

 2. Wie heeft inzage in deze persoonsgegevens.
  • De werknemers, de leden van de raad van beheer, de vrijwilligers (die activititen leiden) gebruiken deze gegevens. De personen die zich met de ICT ondersteuning bezig houden verwerken deze gegevens tot een consulteerbare vorm.
  • Bepaalde gegevens bevinden zich in de de cloud. A Place to Live maakt ook gebruik online communicatie kanalen (Whatsapp...) en sociale media (Facebook, Google...).
  • Deze website maakt geen gebruik van Cookies.
  • We geven geen gegevens door voor commerciele activiteiten, marketing.

 3. Hoelang bewaren we de gegevens?
  • Dit hangt af waarvoor u deze verstrekt heeft (activiteit, boekhouding...).

 4. Uw rechten
  • U kan steeds uw persoongegevens inkijken, eventueel aan te vullen of te wijzigen. U kan ook vragen om ze te verwijderen indien ze niet noodzakelijk waren.
  • Voor de mailings, kalenderactie kan u zich steeds uitschrijven met de link die aan het bericht toegevoegd is.

 5. Klachten
  • U kan steeds bij ons terecht om samen uw situatie te bekijken.
  • U kan ook schrijven naar de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35 1000 Brussel contact@apd-gba.be