A Place to live

home vrijwilligers NlFr

gdpr?

GDPR staat voor General Data Protection Regulation (in het Nederlands 'Algemene Verordening Gegevenbescherming' of AVG). Het is een geheel van regels die geïntroduceerd werden door de Europese Unie met als doel de gegevens van natuurlijke personen te beschermen.

Deze website voldoet aan de EU-regelgeving voor het gebruik van cookies en online tracking.

A Place to Live vzw respecteert uw privé-leven.

vzw A Place To Live asbl Stefaniastraat 137 Rue Stéphanie, 1020 Laken
tel. 02 424 21 01 GSM: 0495 50 20 64 E-mail: info @ aplacetolive.be