A Place to live

home vrijwilligers NlFr

uitstap naar het woud ∗ 21/10 ∗ excursion à la forêt

Gratis uitstap naar het woud: Ezels, verhalen,paarden, oude beroepen, natuur... Afspraak aan centraal station Starbucks 13u.

Excursion gratuite à la journée de la forêt : recontre avec ânes, chevaux, anciens métiers, nature... Rendez-vous gare centrale, Starbucks 13h.

Plantentuin in Meise // Jardin botanique de Meise

Gratis uitstap morgen 18/10/2018 naar mooie plantentuin in Meise met bloten-voeten-pad in het water. Wondermooi en leuk! Afspraak : Brussel-Noord aan de halte van de bus 250 De Lijn om 17u45. Voorziene terugkeer is voorzien rond 20u30. Voor meer info: Mieke (0498/10 21 72).

Sortie gratuit demain 18/10/2018 vers le super beau jardin botanique de Meise avec sentier à pied nus dans l'eau. Super beau et très chouette. Rendez-vous à Bruxelles Nord, arrêt bus 250 DeLijn 17h45. Retour prévue vers 20h30. Contact personne: Mieke, 0498102172.

Trammuseum // musée de tram

Gratis bezoek trammuseum. Probeer een oude tram uit! Afspraak op 11 oktober 2018 aan Starbucks van het Centraal Station om 17u45. Breng je picknick mee.

Gratuit visite musée de tram. Essayez un tram ancien.Rendez-vous: 11/10/2018 Starbucks de la gare Centrale à17hrs45. Prenez votre picknick avec.

Bricolages fait 'maison'...
Zelfgemaakte bricolages...

Uitstap: Zelfgemaakte bricolages, toevallige ontdekkingen en urenlang plezier! Afspraak: Zondag 07 oktober, 9u45 aan het bpost aan het Noord Station. Meer info: Raquel.

Excursion: Bricolages fait 'maison', des découvertes fortuites et beaucoup des heures de plaisir! Rendez-vous: Dimanche 07 octobre, 9hrs45 á bpost (la poste) á la gare du Nord. Personne de contact: Raquel.

Belgian Chocolade Village en het panorama van Brussel
le Belgian Chocolade Village et le panorama de Bruxelles

Uitstap donderdag 04 oktober: bezoek aan chocolade village en het panorama bewonderen van Brussel boven op de basiliek. Afspraak aan de metro Simonis, kant Godiva, om 17u40. Meer info Mieke: 0498/10.21.72

Excursion jeudi 04 octobre: visiter le chocolade village et admirer le panorama de la ville sur le toit de la basilique. Rendez-vous á 17h40 arrêt metro Simonis côté de Godiva. Numero de référencé: Mieke, 0498102172.

 

Zonta

Zonta

In april 2017 hebben we een donatie van 2000 euro van Zonta gekregen!

Zonta International is een internationale service organisatie van beroepsactieve vrouwen die zich samen inzetten om de situatie van de vrouw wereldwijd te verbeteren. Ze zijn a-politiek en niet confessioneel gebonden. We zijn heel dankbaar met dit geschenk want we streven ook om meer alleenstaande mama's te helpen!

ZONTA - Inspiratie, Samenwerken, Samenhorigheid, Geborgenheid en Vertrouwen
ZONTA - Inspiration, Coopération, Ensemble, Sécurité et Confiance

Last april we received a donation of 2000 euros from Zonta international!

Zonta international is an international service organisation of professionally active women who work together to improve the situation of women worldwide. They are a-political and not confessional. We are very grateful for this gift because we also strive to help single mothers!

ZONTA - Inspiration, Cooperation, Cohesion, Security and Confidence

Dans le moi d'avril nous avons reçu une donation de 2000 euro de Zonta!

Zonta international est une organisation de services mondiale des professionallement active femmes qui travaillent ensemble pour améliorer la situation des femmes dans le monde entier. Zonta International est apolitique et non confessionnelle liée. Nous sommes très reconnaissants de ce cadeau parce que nous nous efforçons aussi pour aider les mamans seules!

ZONTA - Inspiration, Coopération, Ensemble, Sécurité et Confiance

Oever

Oever schonk ons 12.500 euros om aan de renovatie van ons huis te werken. De middelen worden onmiddellijk ingezet! Dank u!

De Koning Boudewijnstichting

schonk ons geld om de kosten van onze vrijwilligers in armoede te dekken tijdens de vakanties van 2018. Dank u!

De Hugo van Mierlostichting

steunde onze werking met vaders in armoede. Dank u!!

vzw A Place To Live asbl Stefaniastraat 137 Rue Stéphanie, 1020 Laken
tel. 02 424 21 01 GSM: 0495 50 20 64 E-mail: info @ aplacetolive.be