A Place to live

home vrijwilligers NlFr

Planetarium & Océade

Uitstap zaterdag 04 augustus Planetarium & Océade. Afspraak om 9h45 op het perron van de metro Heizel. Mee te brengen: picknick, zwemkleding en handdoek.

Excursion samedi 04 aôut Planetarium & Océade 9h45 metro Heysel sur le quai. Rendez-vous avec maillots de bain essuis.

Gratis daguitstap naar Bokrijk ** Excursion gratuite a Bokrijk.

Dinsdag 31/07. Gratis daguitstap naar Bokrijk. Afspraak in zuidstation aan de roltrap van spoor 14 om 8.45u. Breng picknick mee voor 2 maaltijden.

Mardi 31/07. Excursion gratuite a Bokrijk. Rendez-vous gare de midi escalateur voie 14, 8h45. Emportez pique nique pour 2 repas.

https://www.bokrijk.be/

Sportdag // journée de sport

Gratis! uitstap donderdag 5 juli, sportdag, probeer alle mogelijke sporten uit! Breng je picknick mee en sportieve outfit!

Gratuit! Excursion jeudi 5 Julliet journée de sport, essayez tous les sports possibles! Apportez votre piquenique et mettez des vetements adaptès!

Afspraak / Rendez-vous: 10:30u/hrs metro simonis sortie Chaussée de Jette. Numero de contact / Contactnummer: 0487 10 52 09.

Excursion samedi 30/06 uitstap zaterdag

Gratis! Afspraakplaats: metro Sint-Guido om 9:15u aan de uitgang.
Leren honingzalf, lippenbalsem, en zeep maken.Inschrijven op voorhand via sms naar het nummer 0498102172 (contactnummer ook voor de uitstap).

Gratuite. Point du rendez-vouz: metro St. Guidon a 9:15h - sortie
Apprendre à faire du labello, pommade au miel et du savon. Inscrivez à l'avance par sms au 0498102172 (aussi numero du contact pour l'excursion).

 

Zonta

Zonta

In april 2017 hebben we een donatie van 2000 euro van Zonta gekregen!

Zonta International is een internationale service organisatie van beroepsactieve vrouwen die zich samen inzetten om de situatie van de vrouw wereldwijd te verbeteren. Ze zijn a-politiek en niet confessioneel gebonden. We zijn heel dankbaar met dit geschenk want we streven ook om meer alleenstaande mama's te helpen!

ZONTA - Inspiratie, Samenwerken, Samenhorigheid, Geborgenheid en Vertrouwen
ZONTA - Inspiration, Coopération, Ensemble, Sécurité et Confiance

Last april we received a donation of 2000 euros from Zonta international!

Zonta international is an international service organisation of professionally active women who work together to improve the situation of women worldwide. They are a-political and not confessional. We are very grateful for this gift because we also strive to help single mothers!

ZONTA - Inspiration, Cooperation, Cohesion, Security and Confidence

Dans le moi d'avril nous avons reçu une donation de 2000 euro de Zonta!

Zonta international est une organisation de services mondiale des professionallement active femmes qui travaillent ensemble pour améliorer la situation des femmes dans le monde entier. Zonta International est apolitique et non confessionnelle liée. Nous sommes très reconnaissants de ce cadeau parce que nous nous efforçons aussi pour aider les mamans seules!

ZONTA - Inspiration, Coopération, Ensemble, Sécurité et Confiance

Oever

Oever schonk ons 12.500 euros om aan de renovatie van ons huis te werken. De middelen worden onmiddellijk ingezet! Dank u!

De Koning Boudewijnstichting

schonk ons geld om de kosten van onze vrijwilligers in armoede te dekken tijdens de vakanties van 2018. Dank u!

De Hugo van Mierlostichting

steunde onze werking met vaders in armoede. Dank u!!

vzw A Place To Live asbl Stefaniastraat 137 Rue Stéphanie, 1020 Laken
tel. 02 424 21 01 GSM: 0495 50 20 64 E-mail: info @ aplacetolive.be