A Place to live

home vrijwilligers NlFr

Acrobatie en top-dans-acts - 16/06 - acrobatie et danse superbe

Dag iedereen! Uitstap zaterdag 16/06: Visueel festival, afspraak om 14u30 aan het Weststation aan de loketten. Acrobatie en top-dans-acts.

Salut a tous! Excursion samedi 16/06: Festival visuel, rendez vous 14h30 gare d l'Ouest aux guichets: acrobatie et danse superbe.

Excursion Saturday 16/06: Visual festival, meeting point 14h30 at the Weststation at the counters: acrobation top-dance acts.

Welkom! Bienvenue! Welcome!

09/06 kinderfestival Supervlieg - festival famille Supermouche

Dag iedereen! Zaterdag 09/06 kinderfestival Supervlieg. Gratis!. Afspraak: Zuidstation, 14u, roltrap spoor 14.

Salut a tous!Samedi 09/06 festival famille Supermouche. Gratuit! Rendez-vous: Gare du Midi, 14hrs, escalateur voie 14.

Ridder- en princessefestival // Festival des chevaliers et princesses

Dag iedereen! Zondag 3 juni om 9:45u aan Starbucks Centraal Station: ridder- en princessefestival, middeleeuwen in Brussel in een ondergronds paleis. Gratis! Tot zondag!

Salut a tous! Dimache 3 juin 9h45 au Starbucks gare centrale: festival des chevaliers et princesses moyen Ages Bruxelles dans un palais sous terrain. Gratuit! À dimache!

VOENK

Dag iedereen!!! Zondag straattheaterfeatival VOENK: Acrobatie, clowns, kinderanimatie. Gratis. Afspraak: Simonis buiten aan de kant van Godiva, 14u.

Salut a tous!!! Dimanche festival de théâtre de rue VOENK. Acrobatie, clowns, animation pour enfants. Gratuit. Rendez-vous: metro Simonis devant la sortie côté Godiva 14h.

 

Zonta

Zonta

In april 2017 hebben we een donatie van 2000 euro van Zonta gekregen!

Zonta International is een internationale service organisatie van beroepsactieve vrouwen die zich samen inzetten om de situatie van de vrouw wereldwijd te verbeteren. Ze zijn a-politiek en niet confessioneel gebonden. We zijn heel dankbaar met dit geschenk want we streven ook om meer alleenstaande mama's te helpen!

ZONTA - Inspiratie, Samenwerken, Samenhorigheid, Geborgenheid en Vertrouwen
ZONTA - Inspiration, Coopération, Ensemble, Sécurité et Confiance

Last april we received a donation of 2000 euros from Zonta international!

Zonta international is an international service organisation of professionally active women who work together to improve the situation of women worldwide. They are a-political and not confessional. We are very grateful for this gift because we also strive to help single mothers!

ZONTA - Inspiration, Cooperation, Cohesion, Security and Confidence

Dans le moi d'avril nous avons reçu une donation de 2000 euro de Zonta!

Zonta international est une organisation de services mondiale des professionallement active femmes qui travaillent ensemble pour améliorer la situation des femmes dans le monde entier. Zonta International est apolitique et non confessionnelle liée. Nous sommes très reconnaissants de ce cadeau parce que nous nous efforçons aussi pour aider les mamans seules!

ZONTA - Inspiration, Coopération, Ensemble, Sécurité et Confiance

Oever

Oever schonk ons 12.500 euros om aan de renovatie van ons huis te werken. De middelen worden onmiddellijk ingezet! Dank u!

De Koning Boudewijnstichting

schonk ons geld om de kosten van onze vrijwilligers in armoede te dekken tijdens de vakanties van 2018. Dank u!

De Hugo van Mierlostichting

steunde onze werking met vaders in armoede. Dank u!!

vzw A Place To Live asbl Stefaniastraat 137 Rue Stéphanie, 1020 Laken
tel. 02 424 21 01 GSM: 0495 50 20 64 E-mail: info @ aplacetolive.be