A Place to live

Beste allen, chers tous et toutes,

Maandag vertrekken de eerste vrijwilligers van vzw A Place To Live naar domein Roosendael om er vanaf 23 juli een groep moeders met kinderen te onthalen voor een mooie vakantie rond het thema van Pippi Langkous. Nadien volgt een groep gezinnen en nadien een adokamp met KAJ-De Mug en vzw A Place To Live op hetzelde domein. In augustus (vanaf 21 augustus) volgt er nog een intergenerationeel kamp in Everbeek Beneden in De kleppe met Cosmos vzw.

Lundi, les premiers bénévols de notre asbl A Place To Live partent vers la domaine Roosendael pour y accueillir un groupe de mamans avec enfants pour de belles vanances autour du thème Fifi braindacier. Ensuite suit un groupe de familles et ensuite on y fait un camp avec des ado en collaboartion avec le JOC la moustique. et en août on fait un camp intergénérationel à Everbeek De Kleppe avec Cosmos!

De meeste vrijwilligers zijn allen oud-deelnemers en alle deelnemers van het paaskamp in Brussel en Hasselt zetten deze zomer hun beste beentje voor! Super! U bent altijd welkom op een kamplocatie om een dag mee te komen genieten! Ondertussen wordt er hard gewerkt op de bureau door Frida en Lotta en vele vrijwilligers en is de tweede fase van renovatie van de vier voorziene fases achter de rug. Ook zijn we nog altijd actief bezig met fundraising en op 7 augustus gaan we op uitstap naar Theater aan Zee met de VGC en proberen we nog een aantal uitstappen te organiseren in Brussel.

La plupart des bénévols sont des anciens participants bien formés et tous les participants du camp à Pâques à Bruxelles et à Hasselt s'engagent cet été! Super! Vous êtes toujours les bienvenus pour venir vivre un jour de camp avec nous! Entre temps Lotta et Frida travaillent beaucup au bureau avec pas mal de bénévols, la deuxième phase des 4 phases de rénovation prévue s'est terminée, on est encore actif dans le recrutement des fonds, et le 7 août on part en excursion à la mer pour le festival théâtre à la mer. et on essaie d'organiser des exvursiosn à Bruxelles.

We steken ook een nieuwe aanwerving in de pijplijn om Frida te vervangen zoals Lotta nu Anna vervangt die zich voltijds wijdt aan haar startup Lokado. We steken een terugkomfeest in elkaar, onderzoeken de mogelijkheden om een muziekkamp te doen, dienden een subsidievraag in voor inrichting van de tuin en extra vormingsmogelijkheden voor onze vrijwilligers uit de doelgroep. A Place To Live bruist van leven dankzij de inzet van velen! en dat steeds met als doel om personen in armoede te versterken!

on met en route un nouveau recrutement pour remplacer Frida comme Lotta a remplacé anna sui s'occupe dès le prmeir juillet à temps plein de son startup Lokado! nous organisons une fête de retrouvaille, on a demandé des subsides pour arranger le jardin et de former un peu plus les personnes du public cible; A Place To Live bouilonne de vie grâce à l'engagement de beaucoup de personnes, et cela avec le seul but de renforcer des personnes défavorisées.

bien à vous, alle goeds,
Mieke, François, Kristos, Salicha

Welkom voor wie wil en tijd heeft op kamp van vzw A Place To Live in domein Roosendael tussen 23 juli en 27 juli of tussen 29 juli en 3 augustus. Een Pippi Langkouskamp!